Tham khảo về bảng báo phí thù lao luật sư tư vấn biquyetchung.com theo giờ

Công ty luật chúng tôi xin báo phí thù lao luật sư tư vấn theo giờ như sau:

Biểu phí thù lao luật sư

Tham khảo: Tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất

STT Dịch vụ pháp lý Mức phí

(Đơn vị: VND)

Chuyên gia tư vấn
1 Tư vấn trực tiếp tại VP 300.000 – 500.000/ 1 giờ Luật sư/ chuyên viên
2 Soạn thảo đơn từ, đề nghị, yêu cầu .. 1.000.000 – 3.000.000/ đơn Luật sư
3 Di chúc, thỏa thuận phân chia di sản, tài sản thừa kế, từ chối nhận di sản … 3.000.000 – 8.000.000/ văn bản Luật sư
4 Soạn thảo đơn kháng cáo, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, luận cứ bảo vệ, bào chữa tại tòa án 1.000.000 – 3.000.000/ đơn Luật sư
5 Soạn thảo, rà soát hợp đồng 5.000.0000 – 10.000.000 đồng Luật sư
6 Giải quyết tình huống pháp lý theo yêu cầu 1.000.000 – 5.000.000/ tính huống Luật sư/ chuyên viên
7 Dịch vụ pháp lý khác Theo thỏa thuận tại thời điểm nhận dịch vụ

Xem thêm: Tư vấn chuyển quyền sử dụng đất

Phí trên chỉ là phí thù lao luật sư chưa bao gồm thuế VAT, phí nhà nước, phí công chứng, dịch thuật, phí đi lại, phí khác nếu có. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *