Giới thiệu màu shinHan Pass Color • Màu ShinHan Pass Color là một dạng màu lai giữa màu nước và gouache: Khi dùng ít nước, màu sẽ dày và che tốt như gouache, nhưng khi pha với nhiều nước màu sẽ trong và loang đều như màu nước. • Tên ShinHan Pass được đặt dựa […]

Read More